Svět piva č.3/2023 byl zaslán odběratelům 19. září 2023.

 

Časopis Svět piva je vydáván čtyřikrát ročně. Vždy v březnu /č.1/, červnu /č.2/, září /č.3/ a v prosinci /č.4/. Vážení odběratele, aby Vám byl časopis doručen nepoškozený je potřeba mít poštovní schránku do které se vejde obálka formátu A4. 

V případě že aktualni číslo neobdržíte do 10 dnů od odeslání, reklamujte na email adrese sprevar.klub@seznam.cz nebo na tel.723804889. U slovenských odběratelů je doba dodání dělší tedy cca 20 dnů. Po uplynutí této doby bez reklamace se bude počítat, že odběratel časopis obdržel. V případě že budete reklamovat později bude nutné zaplatit poměrnou část nákladů na předplatné. 

Každy odběratel by měl distributorovi nahlásili  svou emailovou adresu nebo telefonní kontakt pro případ reklamace.

Změnu doručovací adresy, telefonu nebo emailové adresy zašletete na email sprevar.klub@seznam.cz nebo sdělte telefonicky.

 

Předplatné časopisu na rok 2024 činí pro jednotlivce 280,- Kč  

11 EURO

hromadné /5 a více ks/ 250,- Kč     

10 EURO

JEDNO ČÍSLO aktuálního roku stojí 70,00 Kč + poštovné

Platbu je možné provést: 

1/ složenkou, která je přiložena k časopisu číslo 4 každého roku.

2/převodem na účet.

Číslo účtu je  35334561/0100 konstantní symbol 0379

variabilní symbol bude mít každý odběratel přidělen. 

Při převodu platby na náš účet správně opiště čislo účtu, konst. a var.symbol !!!!!

Platbu nikdy neposílejte složenkou typu C na adresu distributora.

Nový odběratel vyplní objednávku.Objednávka musí obsahovat: jméno příjmení, celou adresu, telefon a email 

Objednávka časopisu zde                 

 Je možné objednat starší ročníky 2007 - 2021 Ročník za cenu 130 Kč Ročník 2022 za 200 Kč. Některá čísla již ale bohužel nemáme. Podrobné informace u distributora.

 

S pozdravem

Distributor.