ČASOPIS SVĚT PIVA

Svět piva č.4/2018, který bude distribuován v druhé polovině měsíce prosince bude bez přílohy pivních etiket a bude obsahovat složenku na platbu na rok 2019. 

Znovu důrazně žádám odběratele, kteří ještě nezaslali svůj kontakt na zlepšení distribuce časopisu, aby tak učinili. Svůj kontakt tj. email nebo telefon zasílejte na email sprevar.klub@seznam.cz

Předplatné časopisu na rok 2019   pro  jednotlivce činí

 220,- Kč 

hromadné /5 a více ks/ 200,- Kč

 

Číslo účtu 35334561/0100 konstantní symbol 0379

variabilní symbol bude přidělen. Při převodu platby na náš účet správně opiště čislo účtu, konst. a var.symbol !!!!!

Objednávka časopisu  zde    

 

 

S pozdravem

Distributor.