ČASOPIS SVĚT PIVA

Svět piva č.1/2019, byl distribuováno 12. března a obsahoval mimo jiné i chybějící přílohu pivních etiket z čísla 4/2018. Sběratele, kteři nezaplatili předplatné na r.2019 a mají nadále zájem odebírat časopis, měli by to oznámit distributorovi. Připadný nezájem o odebírání časopisu múžete též oznámit.

Změnu telefonu nebo emailové adresy zašletete na email sprevar.klub@seznam.cz nebo sdělte telefonicky.

Předplatné časopisu na rok 2019   pro  jednotlivce činí

 220,- Kč 

hromadné /5 a více ks/ 200,- Kč

 

Číslo účtu 35334561/0100 konstantní symbol 0379

variabilní symbol bude přidělen. Při převodu platby na náš účet správně opiště čislo účtu, konst. a var.symbol !!!!!

Objednávka časopisu  zde    

 

 

S pozdravem

Distributor.