ČASOPIS SVĚT PIVA

Svět piva č.3/2018 byl distribuován odběratelům na setkání sběratelů v Pardubicích dne 22. září 2018, ostatním zaslán poštou dne 25. září 2018

Znovu důrazně žádám odběratele, kteří ještě nezaslali svůj kontakt na zlepšení distribuce časopisu, aby tak učinili. Svůj kontakt tj. email nebo telefon zasílejte na email sprevar.klub@seznam.cz nebo na telelefon 412397024. 

Předplatné časopisu na rok 2018   pro  jednotlivce činí

 220,- Kč 

hromadné /5 a více ks/ 200,- Kč

PŘEDPLATNÉ ČASOPISU SVĚT PIVA SE V ROCE 2019 NEMĚNÍ !!!!!!!!

Číslo účtu 35334561/0100 konstantní symbol 0379

variabilní symbol bude přidělen. Při převodu platby na náš účet správně opiště čislo účtu, konst. a var.symbol !!!!!

Objednávka časopisu  zde    

 

 

S pozdravem

Distributor.