ČASOPIS SVĚT PIVA

Svět piva č.3/2019 byl distribuován 11.září 2019.

Změnu telefonu nebo emailové adresy zašletete na email sprevar.klub@seznam.cz nebo sdělte telefonicky.

Předplatné časopisu na rok 2019   pro  jednotlivce činí

 220,- Kč 

hromadné /5 a více ks/ 200,- Kč

 

Číslo účtu 35334561/0100 konstantní symbol 0379

variabilní symbol bude přidělen. Při převodu platby na náš účet správně opiště čislo účtu, konst. a var.symbol !!!!!

Objednávka časopisu  zde    

 

 

S pozdravem

Distributor.