SVĚT PIVA 4/2021 byl zaslán odběratelům 13.12.2021.  

 V časopisu je vložena složenka na platbu na rok 2022 

PŘEDPLATNÉ NA ROK 2022 nutno zaplatit do 10.2.2022

 

 

Změnu doručovací adresy, telefonu nebo emailové adresy zašletete na email sprevar.klub@seznam.cz nebo sdělte telefonicky.

Předplatné časopisu na rok 2022  číní pro  jednotlivce

 220,- Kč     9 EURO

hromadné /5 a více ks/ 200,- Kč      8 EURO

Platbu je možné provést: 

1/ složenkou, která je přiložena k časopisu číslo 4 každého roku.

2/převodem na účet.

Číslo účtu je  35334561/0100 konstantní symbol 0379

variabilní symbol bude mít každý odběratel přidělen. 

Při převodu platby na náš účet správně opiště čislo účtu, konst. a var.symbol !!!!!

Platbu nikdy neposílejte složenkou typu C na adresu distributora.

Nový odběratelé vyplní objednávku.

Objednávka časopisu   zde     

 

 

S pozdravem

Distributor.