ČASOPIS SVĚT PIVA

Svět piva č.2/2018 bude distribuován odběratelům v měsíci červnu.

Znovu důrazně žádám odběratele, kteří ještě nezaslali svůj kontakt na zlepšení distribuce časopisu, aby tak učinili. Svůj kontakt tj. email nebo telefon zasílejte na email sprevar.klub@seznam.cz nebo na telelefon 412397024. 

Předplatné časopisu na rok 2018   pro  jednotlivce činí

 220,- Kč 

hromadné /5 a více ks/ 200,- Kč

V roce 2019 bude předplatné bohužel z důvodu zvýšení poštovného zvýšeno.

Číslo účtu 35334561/0100 konstantní symbol 0379

variabilní symbol bude přidělen. Při převodu platby na náš účet správně opiště čislo účtu, konst. a var.symbol !!!!!

Objednávka časopisu  zde    

 

 

S pozdravem

Distributor.