Složenku na platbu na rok 2020 nutno zaplatit do 20 února 2020 !!!!  PROSÍM ODBĚRATELE NEVYHAZUJTE SLOŽENKU, POTŘEBUJETE PŘI PŘEVODECH NA UČET VĚDĚT číslo ÚČTU A VARIABILNÍ SYMBOL. Neposílejte též platbu složenkou typu C na adresu distributora  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Změnu telefonu nebo emailové adresy zašletete na email sprevar.klub@seznam.cz nebo sdělte telefonicky.

Předplatné časopisu na rok 2020   pro  jednotlivce činí

 220,- Kč 

hromadné /5 a více ks/ 200,- Kč

 

Číslo účtu 35334561/0100 konstantní symbol 0379

variabilní symbol bude přidělen. Při převodu platby na náš účet správně opiště čislo účtu, konst. a var.symbol !!!!!

Objednávka časopisu   zde     

 

 

S pozdravem

Distributor.