ČASOPIS SVĚT PIVA

Svět piva č.4/2017 byl poslán 11.prosince a bylá přiložena složenka na rok 2018.

Znovu důrazně žádám odběratele, kteří ještě nezaslali svůj kontakt na zlepšení distribuce časopisu, aby tak učinili. Svůj kontakt tj. email nebo telefon zasílejte na email sprevar.klub@seznam.cz nebo na telelefon 723804889. 

Předplatné časopisu na rok 2018   pro  jednotlivce  220,- Kč 

hromadné /5 a více ks/ 200,- Kč

Číslo účtu 35334561/0100 konstantní symbol 0379

variabilní symbol bude přidělen

Objednávka časopisu zde   

 

 

S pozdravem

Distributor.