pivovar Lipová u Šluknova

historie  

 

Pivovar Lipová ; Hainspach ; Hanšpach
 

Osadu Lipovou založil na sklonku 13. století nejvyšší pražský purkrabí Hynek Berka z Dubé. V té době, ostatně stejně jako ještě ve třicátých letech 20. století, Lipová nebyla Lipovou, ale jmenovala se Hainspach či Hainsbach, z čehož vznikl její pozdější počeštěný název Hanšpach. Po Bercích z Dubé se v držení zdejšího panství vystřídala dlouhá řada majitelů, které zde není třeba uvádět, protože historické dokumenty nazaznamenávají u žádného z nich založení či držbu pivovaru.

V roce 1696 Lipová připadla sňatkem Marie Anežky Slavatové s Františkem Vilémem Salmem-Reifferscheidem, maršálkem kurfiřství kolínského, do dědičného držení Salmů.

V pořadí druhý majitel panství, příslušný do zmíněného rodu, Leopold Antonín hrabě Salm – Reifferscheid, nechal v letech 1737-1739 vystavět v sousedství místního rybníka nový barokní zámek, který měl nahradit nevyhovující renesanční sídlo, které v roce 1566 vystavěli bývalí majitelé Lipové Šlejnicové. Původní starý zámek byl v letech 1740-1742 přestavěn na pivovar, sýpku a byty zaměstnanců.

Zde tedy začíná více než dvěstěletá existence vrchnostenského pivovaru v Lipové.

Význam pivovaru vzrostl, když se Lipová stává v roce 1756 městečkem s právem trhu na přízi o každé sobotě. S těmito trhy, na které se sjížděli tkalci a přadleny z celého okolí, vzrůstá i konzumace piva a tudíž i potřeba modernizace a renovace pivovaru. Té se však pivovar dočkal až v rozmezí let 1884-1888, kdy zde firma Ringhofer ze Smíchova zřizuje novou varnu. Výroba pivovaru po tomto zásahu prudce vzrůstá a ve výrobním roce 1887/8 dosahuje ročního výstavu 32.293 hl.

Salmové drželi panství Lipovou i s pivovarem až do roku 1891, kdy vymřeli po meči. Dědičkou majetkou se stala Jana Salmová-Reifferscheidová, provdaná za Josefa Oswalda I. Thuna-Hohensteina. O něco později byla Lipová s veškerým movitým i nemovitým příslušenstvím začleněna do kláštereckého thun-hohensteinského fideikomisu.

Velký požár, který v roce 1893 postihl Lipovou, se nevyhnul ani pivovaru. Škody však byly poměrně brzy napraveny, protože o dva roky později, v letech 1895-6, za sládka Václava Kubišty, vykazuje pivovar roční výstav 39.648 hl.

V roce 1916 nese zdejší pivovar název „Altgraf von Salmsche Bierbrauerei Hainspach“ a jeho majitelem je Oswald hrabě Thun Salm. Pivovaru a jeho 45 zaměstnancům vládne sládek Max Kubišta (zřejmě příbuzný, nejspíše syn bývalého sládka). Výstav, který v tomto roce díky válečným událostem poklesl, činí 32.100 hl.

Za první pozemkové reformy v roce 1924 se pivovar v Lipové dostává do národní správy a v roce 1946 je zde výroba zrušena.